Atelier De Vonk is een open en creatieve werkplaats voor projecten uit artistieke, sociale en creatieve hoek. In onze werking staat co-creatie centraal, krijgen jongeren de kans om mee te draaien in een non-formele leeromgeving en ontwerpen we steeds met aandacht voor duurzaamheid en een circulaire economie.

 

- Creatieve werkplaats : Ons atelier in 0.666 is een open en toegankelijke creatieve plek . Jongeren, kunstenaars, organisaties, opdrachtgevers kunnen bij ons binnen lopen om samen te onderzoeken hoe we de handen in elkaar kunnen slaan. Onze interesse gaat uit naar specifieke projecten op maat waarbij we onze creativiteit en gedeeld vakmanschap kunnen inzetten. We staan graag ten dienste van artistieke, sociale en circulaire projecten. Opdrachten die ver weg van het commerciële liggen en die ons uitdagen in het artistiek ontwerp liggen ons nauw aan het hart. Totaalconcepten zijn meer dan welkom!


- Co-creatie: Wij ontwerpen onze opdrachten in co-creatie met jongeren. Gedurende het hele productieproces worden zij betrokken om ons van waardevolle input te voorzien. We spreken hen aan op hun talenten, geven hen ruimte om hun ideeën vorm te geven en laten hen op een actieve manier mee de vorm van onze eindproducten bepalen. Dialoog, ondersteuning, vertrouwen en flexibiliteit zijn hierbij onze kernwoorden.


- Leeromgeving: Het atelier is tevens een non-formele leeromgeving waarin jongeren verschillende skills en vaardigheden inzake hout- en ijzerbewerking kunnen ontwikkelen. We begeleiden hen in het verwerven van competenties die later van pas kunnen komen bij de toeleiding naar de arbeidsmarkt of bij het zelf creatief ondernemen. Op deze manier willen we een sociale verantwoordelijkheid opnemen en deze delen met onze opdrachtgevers.


- Duurzaamheid: De Vonk kiest voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en zal daarom bij elk project aandacht hebben voor het milieu en het klimaat, voor het hergebruik van grondstoffen en voor het zuinig omgaan met energie. Onze ontwerpen zullen dan ook gekenmerkt worden door het gebruik van recyclagematerialen en afbreekbare producten, door het inzetten van duurzame technieken en door het samenwerken met andere duurzame partners zoals De propere strandlopers, kringloopcentra, containerpark, Haven Oostende, Fishing for Litter…


- Circulair: In onze ontwerpen zullen de materialen en producten zo hoogwaardig mogelijk worden ingezet op de markt. We voorzien de mogelijkheid om al onze ontwerpen te laten herstellen, up te graden, makkelijk te disassembleren of  om te vormen tot nieuwe producten. Op deze manier proberen we onze milieu-impact te beperken en milieuvriendelijk gedrag te stimuleren.